Novinky

Poslední aktualizace:

12. listopadu 2017
ve 20:00 hodin


V sobotu 9. prosince 2017 od 20:00 hodin
v Městském divadle v Dobrovici

sehrajeme derniéru hry

Brandona Thomase
Charleyova teta

Náš plakát k derniéře hry
Charleyova teta v Dobrovici
ve formátu PDF k zobrazení/stažení
velikost A3 nebo A4.

Vstupné: 70,- Kč
Předprodej vstupenek v prodejně textilu,
Palackého náměstí, u paní Vernerové.


Vážení přátelé ochotnického divadla,

dovolujeme si Vám všem poděkovat za Vaši přízeň, kterou jste věnovali našemu Ochotnickému spolku Dobrovít a zejména také 68. Pojizerským hrám 2017.

Obzvláště děkujeme Městu Dobrovice a všem našim sponzorům, bez jejichž finanční podpory bychom jen těžko zvládali pořádání takové organizačně náročné kulturní akce.

Ochotnický spolek Dobrovít
Vám všem přeje


Domů Nahoru

Copyright © penda 2017